ที่พักแบบโมเต็ล

โมเต็ล (Motel) เป็นชื่อที่คุ้นเคยกันในวงกว้าง ขณะที่โมเต็ล คอตเท็จ (Motel Cottage) อาจเป็นที่รู้จักน้อยกว่า ซึ่งทั้ง 2 ประเภท เป็นที่พักที่ได้รับความนิยมสูง ในกลุ่มลูกค้าที่ประหยัดค่าใช้จ่าย และไม่ต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกินความจำเป็น

ที่พักเกรดพื้นฐาน

สำหรับโมเต็ล มีคำอธิบายจากประเทศตะวันตกว่า หมายถึง โรงแรมหรือที่พักริมทางที่เอื้อความสะดวกให้ผู้เดินทางระหว่างเมือง โดยลูกค้าสามารถเลี้ยวรถเข้าจอดพักได้เลย เมื่อต้องการหยุดพักระหว่างเดินทาง ทั้งนี้ ในช่วงแรกเริ่มของกิจการนี้ ทางผู้ประกอบการมีเป้าหมายให้บริการผู้เดินทางด้วยรถยนต์เป็นหลัก ซึ่งคำว่า “Motel” เป็นคำผสมระหว่าง Motor (รถยนต์) กับ Hotel (โรงแรม) การพักเลือกได้ทั้งแบบค้างแรมและชั่วคราว เป็นโรงแรมประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมสูงในประเทศตะวันตก โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา

ลักษณะเฉพาะของโมเต็ลในประเทศตะวันตก คือ เป็นอาคารยาวชั้นเดียวมีหลายห้อง แต่ละห้องมีที่จอดรถติดผนังด้านหน้า ซึ่งคล้ายกับโรงแรมม่านรูดของไทย

ส่วนโมเต็ล คอตเทจ เป็นที่พักระดับพื้นฐานหลังเดี่ยว มักสร้างไว้เป็นกลุ่มหรือแถวเรียงหลายหลัง ตัวอาคารออกแบบเรียบง่าย และมีสิ่งอำนวยความสะดวกเฉพาะที่จำเป็นไว้บริการลูกค้า ซึ่งคำว่า “Cottage” แปลว่า “กระท่อม” สะท้อนถึงคุณสมบัติระดับธรรมดาของที่พักประเภทนี้

โมเต็ลเวอร์ชั่นไทย

ที่กล่าวข้างต้น เป็นคำอธิบายและประโยชน์ใช้งานของโมเต็ล รวมทั้งโมเต็ล คอตเทจ ในประเทศตะวันตก ซึ่งหากเทียบกับที่พักในประเทศไทย ถ้าเป็นโรงแรมที่อยู่ในเมือง ก็มีองค์ประกอบคล้ายกับโมเต็ลในต่างประเทศ แต่ส่วนที่อยู่ตาม “รีสอร์ต” หลายแห่ง ในต่างจังหวัด ถือว่า “ไม่ตรงปก” เนื่องจากผู้ประกอบการไทยจำนวนมาก ใช้ชื่อกิจการของตนว่า “รีสอร์ต” แต่อาคารให้บริการลูกค้า มีลักษณะเดียวกับโมเต็ล และโมเต็ล คอตเทจ ไม่ใช่ที่พักแบบรีสอร์ต